[Calendar Art 2014]

12/12 (Thu) - 27 (Fri), 2013
open 15:00 - 3:00AM

Artists:
AOKI, Seirei / AWANO, Hidekazu / INABA, Takashi / Okazu / OZAKI, Miya / ONODERA, Satoshi /
ONDA, Takashi / KAJITANI, Michiyo / KAWABATA, Rie / KIMOGURO YUKKE / Kylin / KINIMURA, Ai /
SHIMURE Arusen / TAKADA, Chieko / Chiaki / Deion*21 / NAKAMOTO, Tomoyuki / NANBU, Masayoshi /
Ninoude / HARA, Chigusa / peco178 / fierline SATOU, Ayuko / MASHU Metal / MORIWAKI, Jun / waka

Party:
12/23 (Mon)

[The Party featuring B*A*R*T with Art Fighters]
Facebook>>

18:00 open
*18:30 Art Fighters start
sing-a-long [jingle bell]
HASHIMOTO, Seiji picture-card show
19:00
NEKOYAMA, Shingo live
20:00
SAWAI, Masashi picture-card show
Tomas & Bohg live & picture-card show
21:00
Tomomi & Akina performance
SAKAI, Nobuaki (Human pole) With KANAMARU, MaikoPole dance
22:00
Guerilla sisiters live
sing-a-long [Mo ikutsu neru to Oshougatsu]

Exhibition view>>
Event view>>

Venue:
unipon2kau2 art project space & bar (UAPS)
13-5 Doyama-cho, Kita-ku, Osaka, Japan (Map>>)
Tel/Fax 06-6313-2644
e-mail>>
http://unipon2kau2.com/

unipon2kau2をフォローしましょう


The past exhibitions of Calendar Art

Calendar Art 2013
http://unipon2kau2.com/uaps/exhibition/Calendar-Art/CalendarArt2013e.html

Calendar Art 2012
http://unipon2kau2.com/uaps/exhibition/Calendar-Art/calendar_art_2012e.html

Calendar Art 2011
http://unipon2kau2.com/uaps/exhibition/Calendar-Art/calendar_art_2011e.html

Calendar Art 2010
http://unipon2kau2.com/uaps/exhibition/CalendarArt2010_e.html

Calendar Art 2009
http://unipon2kau2.com/uaps/exhibition/CalendarArt2009e.html

Calendar Art 2008
http://unipon2kau2.com/uaps/exhibition/calendar_art_2008e.html

Calendar Art 2007
http://unipon2kau2.com/uaps/exhibition/calendar_art2007e.html